อารยธรรมเมโสโปเตเมีย จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษย์

            จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์โลกนั้นอาจตีความได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่านิยามของประวัติศาสตร์โลกนั้นเป็นอย่างไร หากนิยามประวัติศาสตร์โลกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ก็สามารถตีความได้ว่าจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์โลกคือจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 200,000 ปีก่อนคริสตกาล จากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่ามีมนุษย์โฮโมเซเปียนส์อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกามาตั้งแต่ยุคหินเก่าล่าง และเริ่มมีการอพยพกระจายไปยังทวีปอื่น ๆ ของโลกในช่วงยุคหินเก่ากลาง ดังนั้นมนุษย์ยังถือว่า อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ลุ่มแม่น้ำไนท์ เป็นที่แรกของโลก

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

หากนิยามประวัติศาสตร์โลกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของอารยธรรม ก็สามารถตีความได้ว่าจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์โลกคือจุดเริ่มต้นของอารยธรรม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีของอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมอียิปต์โบราณ ซึ่งทั้งสองอารยธรรมนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการเกษตร เทคโนโลยี และสังคม

โดยทั่วไปแล้ว ประวัติศาสตร์โลกมักแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ๆ ได้แก่

  • ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมนุษยชาติจนถึงการประดิษฐ์การเขียน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล
  • ยุคโบราณ เริ่มต้นจากการประดิษฐ์การเขียนจนถึงการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกเมื่อประมาณ ค.ศ. 476
  • ยุคกลาง เริ่มต้นจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกจนถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ ค.ศ. 1750

และในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์โลกก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีการเกิดขึ้นของเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ มากมาย เช่น สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สอง การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ และการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์

อารยธรรมเมโสโปเตเมียคืออะไร ?

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส ในปัจจุบันคือดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิรัก อารยธรรมเมโสโปเตเมียมีจุดเริ่มต้นย้อนไปไกลถึง 5,000 ปีก่อนคริสตกาล และเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลาหลายพันปี อารยธรรมเมโสโปเตเมียได้สร้างรากฐานที่สำคัญของอารยธรรมของโลกตะวันตกในหลายด้าน ได้แก่

  • ด้านการเกษตร อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นผู้นำด้านการเกษตร ชาวเมโสโปเตเมียได้พัฒนาระบบชลประทานอันซับซ้อนเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสมาใช้ในการเกษตร ทำให้สามารถผลิตอาหารได้เป็นจำนวนมาก
  • ด้านการเขียน ชาวเมโสโปเตเมียเป็นผู้ประดิษฐ์การเขียนแบบคูนิฟอร์ม ซึ่งเป็นระบบการเขียนโดยใช้อักษรรูปตัววี ประดิษฐ์ขึ้นจากปลายแหลมของไม้ไผ่หรือกระดูกสัตว์
  • ด้านกฎหมาย ชาวเมโสโปเตเมียมีกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อควบคุมสังคม กฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือประมวลกฎหมายฮัมมูราบี ซึ่งรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ของอาณาจักรบาบิโลนโบราณ
  • ด้านคณิตศาสตร์ ชาวเมโสโปเตเมียมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ พวกเขาสามารถคำนวณจำนวนนับล้านและเศษส่วนได้
  • ด้านดาราศาสตร์ ชาวเมโสโปเตเมียศึกษาดาราศาสตร์อย่างละเอียด พวกเขาสามารถสร้างปฏิทินที่มีความแม่นยำสูง และสามารถพยากรณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ได้

อารยธรรมเมโสโปเตเมียล่มสลายลงอย่างช้า ๆ ในช่วงยุคกลาง สาเหตุหลักของการล่มสลายของอารยธรรมเมโสโปเตเมียนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การรุกรานของชนชาติอื่น ๆ ภัยแล้ง และสงครามกลางเมือง

ที่มาข้อมูล: เมโสโปเตเมีย

สิ่งที่น่าสนใจ: ประวัติศาสตร์

ติดตามเพิ่มเติม: สงครามครูเสด

#เมโสโปเตเมีย
#เมโสโปเตเมียประเทศอะไร
#เมโสโปเตเมียอยู่ประเทศอะไร
#เมโสโปเตเมียคือ
#เมโสโปเตเมียหมายถึง
#เมโสโปเตเมียอารยธรรม
#อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
#เมโสโปเตเมียปัจจุบัน
#เมโสโปเตเมียประเทศ
#เมโสโปเตเมียปัจจุบันคือประเทศอะไร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง