สงครามครูเสด ศึกศาสนา คริสตจักรคาทอลิกกับชาวมุสลิม ฉบับย่อ

สงครามครูเสดเป็นชุดสงครามทางศาสนาที่เกิดขึ้นในช่วงยุคกลาง ระหว่างคริสตจักรคาทอลิกกับชาวมุสลิม โดยชาวคริสต์อ้างว่าทำสงครามเพื่อปลดปล่อยดินแดนศักดิ์สิทธิ์จากชาวมุสลิม ซึ่งในบทความส่วนนี้ทางเราไม่ได้มีเจตนา เพื่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งสองศาสนา เพียงแต่ว่าเราได้หยิบยกหัวข้อทางประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นมานานแล้ว นำกลับมาเขียนเป็นบทความ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ ในรูปแบบฉบับย่อ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ตีความออกมาอย่างเป็นกลาง และ ตรงไปตรงมา หากท่านใดคิดว่าวุฒิภาวะยังไม่ถึง โปรดชักชวนผู้ที่มีวุฒิภาวะสูง คอยให้คำปรึกษา และ อธิบายควบคู่ไปด้วย

สงครามครูเสด
 • สงครามครูเสดครั้งที่ 1 เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1095 โดยพระสันตะปาปาอูร์บาโนที่ 2 ประกาศให้ชาวคริสต์ไปปลดปล่อยนครเยรูซาเล็มจากชาวมุสลิม ซึ่งสามารถยึดเมืองเยรูซาเล็มได้สำเร็จในปี ค.ศ. 1099
 • สงครามครูเสดครั้งที่ 2 เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1147 เพื่อช่วยเหลือจักรวรรดิไบแซนไทน์จากการรุกรานของชาวมุสลิม แต่ไม่สามารถยึดเมืองเยรูซาเล็มคืนได้
 • สงครามครูเสดครั้งที่ 3 เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1189 เพื่อตอบโต้การยึดเมืองเยรูซาเล็มคืนของชาวมุสลิมในปี ค.ศ. 1187 แต่ไม่สามารถยึดเมืองเยรูซาเล็มคืนได้
 • สงครามครูเสดครั้งที่ 4 เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1202 เพื่อยึดเมืองคอนสแตนติโนเปิลจากจักรวรรดิไบแซนไทน์ แต่กลับปล้นสะดมและยึดเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้สำเร็จ
 • สงครามครูเสดครั้งที่ 5 เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1217 เพื่อยึดเมืองเยรูซาเล็มคืน แต่ไม่สามารถยึดเมืองเยรูซาเล็มคืนได้
 • สงครามครูเสดครั้งที่ 6 เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1228 เพื่อยึดเมืองเยรูซาเล็มคืน แต่สามารถยึดเมืองเยรูซาเล็มคืนได้สำเร็จ แต่อยู่ได้เพียงไม่นานก็ถูกชาวมุสลิมยึดคืนอีกครั้ง
 • สงครามครูเสดครั้งที่ 7 เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1248 เพื่อยึดเมืองเยรูซาเล็มคืน แต่ไม่สามารถยึดเมืองเยรูซาเล็มคืนได้
 • สงครามครูเสดครั้งที่ 8 เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1270 เพื่อยึดเมืองเยรูซาเล็มคืน แต่ไม่สามารถยึดเมืองเยรูซาเล็มคืนได้
 • สงครามครูเสดครั้งที่ 9 เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1272 เพื่อยึดเมืองเยรูซาเล็มคืน แต่ไม่สามารถยึดเมืองเยรูซาเล็มคืนได้
 • สงครามครูเสดสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1291 เมื่อชาวมุสลิมยึดเมืองอัคโคได้ ซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายของชาวคริสต์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์
 • สงครามครูเสดมีผลกระทบสำคัญต่อประวัติศาสตร์ยุโรปและตะวันออกกลาง สงครามครูเสดทำให้ยุโรปได้รู้จักวัฒนธรรมและศาสนาอิสลามมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ยุโรปมีความเข้มแข็งทางทหารและเศรษฐกิจมากขึ้น
 • สงครามครูเสดยังก่อให้เกิดความเกลียดชังระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิม ซึ่งยังคงมีให้เห็นจนถึงปัจจุบัน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม: ประวัติศาสตร์โลก

ประวัติศาสตร์เพิ่มเติม : สงครามเกี่ยวข้องกับไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Crusades

เรื่องที่เกี่ยวข้อง