จักรวรรดิอังกฤษ (British Empire) บริเตนใหญ่ที่เรืองอำนาจ

          จักรวรรดิอังกฤษ หรือ จักรวรรดิบริติช เป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 ล้านตารางกิโลเมตรและประชากรกว่า 400 ล้านคน ในช่วงที่เจริญถึงขีดสุดในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จักรวรรดิอังกฤษประกอบด้วยดินแดนอาณานิคมโพ้นทะเลและสถานีการค้าที่ราชอาณาจักรอังกฤษก่อตั้งระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18

จักรวรรดิอังกฤษ บริเตนใหญ่ที่เรืองอำนาจ

การก่อตั้ง จักรวรรดิอังกฤษ ในยุคเริ่มต้น และการขยายอำนาจ

การก่อตั้งจักรวรรดิอังกฤษเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อราชอาณาจักรอังกฤษเริ่มออกสำรวจดินแดนใหม่เพื่อแสวงหาทรัพยากรและโอกาสทางการค้า อาณานิคมแห่งแรกของอังกฤษในอเมริกาเหนือก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1607 ที่เจมส์ทาวน์ เวอร์จิเนีย ในช่วงต่อมา อังกฤษได้ขยายอำนาจไปยังดินแดนต่างๆ ทั่วโลก ทั้งทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย

การก่อตั้งจักรวรรดิอังกฤษ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อังกฤษสามารถขยายอำนาจไปยังดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่

 • อำนาจทางเรือของอังกฤษที่แข็งแกร่ง อังกฤษมีกองเรือที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้อังกฤษสามารถเดินทางและขนส่งสินค้าไปยังดินแดนต่างๆ ทั่วโลกได้สะดวกและรวดเร็ว
 • เทคโนโลยีการเดินเรือที่พัฒนาขึ้น การประดิษฐ์เข็มทิศและแผนที่ช่วยให้นักสำรวจสามารถเดินทางไปยังดินแดนใหม่ได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำมากขึ้น
 • ความต้องการทรัพยากรและตลาดการค้า อังกฤษต้องการทรัพยากรธรรมชาติและตลาดการค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • แนวคิดเรื่องการล่าอาณานิคม แนวคิดเรื่องการล่าอาณานิคมเป็นแนวคิดที่แพร่หลายในยุโรปในช่วงยุคแห่งการสำรวจ แนวคิดนี้เชื่อว่าชาติใดก็ตามที่ครอบครองดินแดนใหม่ได้ ชาตินั้นก็จะมีความมั่งคั่งและอำนาจมากขึ้น

อาณานิคมแห่งแรกของอังกฤษในอเมริกาเหนือก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1607 ที่เจมส์ทาวน์ เวอร์จิเนีย ในช่วงต่อมา อังกฤษได้ขยายอำนาจไปยังดินแดนต่างๆ ทั่วโลก ทั้งทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย

อาณานิคมที่สำคัญของอังกฤษในยุคเริ่มต้น ได้แก่

 • อเมริกาเหนือ อังกฤษได้ตั้งอาณานิคมในอเมริกาเหนือเป็นจำนวนมาก อาณานิคมเหล่านี้ ได้แก่ เวอร์จิเนีย แมสซาชูเซตส์ คอนเนตทิคัต เพนซิลเวเนีย และนิวยอร์ก
 • อินเดีย อังกฤษได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในอินเดียในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 อังกฤษได้เข้าควบคุมการค้าในอินเดียและค่อย ๆ ขยายอำนาจเข้าไปในดินแดนต่างๆ ของอินเดีย
 • แอฟริกา อังกฤษได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในแอฟริกาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 อังกฤษได้เข้าควบคุมการค้าทาสในแอฟริกาและค่อย ๆ ขยายอำนาจเข้าไปในดินแดนต่างๆ ของแอฟริกา
 • เอเชีย อังกฤษได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในเอเชียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 อังกฤษได้เข้าควบคุมการค้าในเอเชียและค่อย ๆ ขยายอำนาจเข้าไปในดินแดนต่างๆ ของเอเชีย

การขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษในยุคเริ่มต้นได้สร้างอิทธิพลต่อโลกในหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อังกฤษได้เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมของตนไปยังดินแดนต่างๆ ทั่วโลก อังกฤษยังได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในดินแดนอาณานิคมของตน ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของดินแดนเหล่านั้น

จักรวรรดิอังกฤษได้เจริญถึงขีดสุดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 อย่างไรก็ตาม จักรวรรดิอังกฤษเริ่มเสื่อมอำนาจลงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ปัจจัยที่ทำให้จักรวรรดิอังกฤษเสื่อมอำนาจลง ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ขบวนการชาตินิยมในอาณานิคม และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ

ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ

ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมีมากมายหลายประเทศ อาณานิคมที่สำคัญของอังกฤษ ได้แก่

 • สหรัฐอเมริกา
 • แคนาดา
 • ออสเตรเลีย
 • อินเดีย
 • ปากีสถาน
 • บังกลาเทศ
 • ไนจีเรีย
 • แอฟริกาใต้

วัฒนธรรม มรดกจากจักรวรรดิอังกฤษ

วัฒนธรรม มรดกจากจักรวรรดิอังกฤษ

จักรวรรดิอังกฤษทิ้งมรดกไว้มากมายให้กับโลก ได้แก่

 • ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดกันมากที่สุดในโลก วัฒนธรรมอังกฤษก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเช่นกัน
 • โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อังกฤษได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในดินแดนอาณานิคมของตน ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของดินแดนเหล่านั้น ตัวอย่างของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่อังกฤษได้สร้างขึ้น ได้แก่ ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ โรงพยาบาล และโรงเรียน
 • แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย อังกฤษเป็นประเทศแรกๆ ที่พัฒนาแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย แนวคิดเหล่านี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย

มรดกของจักรวรรดิอังกฤษมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวก จักรวรรดิอังกฤษได้เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม จักรวรรดิอังกฤษก็มีด้านลบเช่นกัน เช่น การกดขี่ข่มเหงชนพื้นเมือง การฉ้อโกงและการเอารัดเอาเปรียบในดินแดนอาณานิคม

มรดกของจักรวรรดิอังกฤษยังคงมีอิทธิพลต่อโลกในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษาที่พูดกันมากที่สุดในโลก วัฒนธรรมอังกฤษก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเช่นกัน แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยก็ยังคงเป็นแนวคิดที่สำคัญในสังคมโลก

มรดกด้านบวกของจักรวรรดิอังกฤษ

 • เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ส่งเสริมแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

มรดกด้านลบของจักรวรรดิอังกฤษ

 • การกดขี่ข่มเหงชนพื้นเมือง
 • การฉ้อโกงและการเอารัดเอาเปรียบในดินแดนอาณานิคม

ที่มาข้อมูล: British Empire

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม: ประวัติศาสตร์โลก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง